Tã giấy

Tã giấy Huggies

Tã giấy Huggies Pants M22

Chất liệu và các tác dụng chính :

• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
• Sợi tơ tằm
• Lớp [ … ]

 

Tã giấy Huggies Comfort L20

Chất liệu và các tác dụng chính :

• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
• Sợi tơ tằm
• Lớp [ … ]

 

Tã giấy Huggies Comfort M22

Chất liệu và các tác dụng chính :

• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
• Sợi tơ tằm
• Lớp [ … ]

 

Tã giấy Huggies Newborn S22

Chất liệu và các tác dụng chính :

• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Sợi tơ tằm
• Lớp ngoài cùng là màng siêu thở giúp [ … ]