Tã giấy

Tã giấy Merries

Bỉm Merries Newborn M96

Chất liệu và các tác dụng chính :

• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Bông siêu mỏng
• Vách chống tràn kép hai bên
• Lớp [ … ]

 

Bỉm Merries XXL28

Chất liệu và các tác dụng chính :    
• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Bông siêu mỏng
• Cung cấp cho da độ ẩm cần thiết

 

Bỉm Merries L50

Chất liệu và các tác dụng chính :

• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Bông siêu mỏng
• Cung cấp cho da độ ẩm cần thiết

 

Bỉm Merries XL44

Chất liệu và các tác dụng chính :

• Chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược
• Chất liệu khử mùi
• Chất liệu khử trùng
• Chống hăm da
• Bông siêu mỏng
• Cung cấp cho da độ ẩm cần thiết